Странно

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо. Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети единна кон. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - конят скочил в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук един кон?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът.
- Пък аз за по-сигурно го бях вързал за една траверса...

Кой беше

В Швеция се провежда конкурс за най-красив кон.

Побеждава англичанин.

Победителят бил длъжен да се изкачи с коня до високо място и да получи приза от краля.

Пред самата трибуна конят издал неприличен звук.

Англичанинът силно се изчервил и казал:

- О, моля за извинение, Ваше Величество...

Кралят отговорил:

- Ако не бяхте се извинили, щях да си помисля, че вашият кон пръдна.

Отслабване с езда

- Жена ми реши да отслабва и се записа на езда.

- И как е? Има ли напредък в отслабването?

- О, да! Конят вече отслабна с 5 килограма.

Шахмат

Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не отпил чува вик:

- Внимавай, ще ти вземе коня!

Излиза и изпозастрелва всичко шаващо пред бара, дето не е кон.

Влиза обратно, изпива си питието и а-ха да каже второ пак същия глас:

- Казах ти, ще ти вземе коня!

Взима втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му бармана:

- Ало, шахматистите в сепарето, я по-тихо че тоя ще избие целия град!

horse chess

 

Конско лекарство

Конят на един селянин се разболял и той взел лекарство от ветеринаря.

След час обаче се върнал и поискал от същото лекарство.

- Защо? - учудил се ветеринарят.

- Нали ти казах да сипеш праха в една тръбичка и да го духнеш в гърлото на коня!

- Да, докторе, но конят духна пръв.