#gruemenu.grue

Преди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието си, но след брака претърпяла очевидна промяна. На въпрос на приятелки на какво се дължи това отговорила:

- Излизаме на езда със сър Джон, той с неговия чистокръвен арабски жребец за 1 млн. лири, аз с моето шотландско пони. На прага на конюшната коня на сър Джон се препъна. Сър Джон каза - първи път. На излизане от имението конят се препъна отново. Сър Джон каза - втори път. Когато се прибирахме конят отново се препъна, сър Джон каза - трети път - извади револвер и го застреля.

Аз го попитах учудено:

- Сър, застреляхте кон за 1 млн. лири?

Той ме погледна мрачно и каза:

- Първи път.

- Моят мъж си въобразява, че е кон - оплаква се възрастна жена на психиатър. 

- Яде само овес и оня ден си подкова краката. Може ли да го излекувате? 

- Лечението му ще изисква много време и ще бъде много скъпо.

- Няма значение. Ние имаме пари. Досега мъжът ми е спечелил три конни състезания.

В Швеция се провежда конкурс за най-красив кон.

Побеждава англичанин.

Победителят бил длъжен да се изкачи с коня до високо място и да получи приза от краля.

Пред самата трибуна конят издал неприличен звук.

Англичанинът силно се изчервил и казал:

- О, моля за извинение, Ваше Величество...

Кралят отговорил:

- Ако не бяхте се извинили, щях да си помисля, че вашият кон пръдна.

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо. Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети единна кон. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - конят скочил в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук един кон?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът.
- Пък аз за по-сигурно го бях вързал за една траверса...

- Жена ми реши да отслабва и се записа на езда.

- И как е? Има ли напредък в отслабването?

- О, да! Конят вече отслабна с 5 килограма.