#gruemenu.grue

- Защо си кастрирал коня си?
- Защото много скита, по цели нощи мърсува и не се прибира.
- А сега как е?
- Пак скита, но вече като консултант.

 

Преди години на село:
- Съседе, купих си още 5 декара нива.
- Знам. Видях, че конят ти се е обесил.

- Добро ли е родословното дърво на вашият кон?
- О, толкова добро, че ако конят можеше да говори, изобщо нямаше да разговаря с мен или вас!

 

Един човек имал кон, които говори.

Една вечер той решил да покаже способностите му в кръчмата и предварително се хванал на бас с всички, че ще им доведе говорящ кон.

Речено - сторено.

Конят обаче само цвилел и дума необелвал.

- Госпожице, позволява ли вашият кон да го доближи човек?
- Разбира се, иначе как ще го ухапе!