#gruemenu.grue

- Добро ли е родословното дърво на вашият кон?
- О, толкова добро, че ако конят можеше да говори, изобщо нямаше да разговаря с мен или вас!

 

- Госпожице, позволява ли вашият кон да го доближи човек?
- Разбира се, иначе как ще го ухапе!

 

Селянин е впрегнал породист жребец в ралото и се готви да оре.
- Защо мъчиш животното? - пита съседът му.
- Мога да ти услужа с трактор.
- Защото искам тоя проклетник да разбере, че животът не е само секс!

При ветеринаря:
- Докторе, конят ми понякога ходи нормално, а понякога куца - какво да го правя?
- Хващаш го когато ходи нормално и го продаваш!

Стефан имал работа до едно друго село. Натоварил на каруцата багажа си, взел си и кучето и тръгнал.

Изминал 50 километра и коня му се уморил и казал:

-Стефане, дай да спрем да си почина малко!

Стефан като чул, че коня му говори, оставил всичко и тръгнал да бяга. Бягал, бягал, избягал 20 километра и спрял да си почине. По едно време кучето му го настигнало. Стефан си казал:

-Добре, че поне кучето ми е нормално!

А кучето му казало:

-Стефане, знаеш ли и мен как ме стресна тоя кон бе?