#gruemenu.grue

Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не отпил чува вик:

- Внимавай, ще ти вземе коня!

Излиза и изпозастрелва всичко шаващо пред бара, дето не е кон.

Влиза обратно, изпива си питието и а-ха да каже второ пак същия глас:

- Казах ти, ще ти вземе коня!

Взима втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му бармана:

- Ало, шахматистите в сепарето, я по-тихо че тоя ще избие целия град!

horse chess