Странно

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо. Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети единна кон. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - конят скочил в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук един кон?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът.
- Пък аз за по-сигурно го бях вързал за една траверса...