#gruemenu.grue

- Моят мъж си въобразява, че е кон - оплаква се възрастна жена на психиатър. 

- Яде само овес и оня ден си подкова краката. Може ли да го излекувате? 

- Лечението му ще изисква много време и ще бъде много скъпо.

- Няма значение. Ние имаме пари. Досега мъжът ми е спечелил три конни състезания.