#gruemenu.grue

Един пиян мъж се опитвал да се качи на коня си, но все не успявал. 
Мъчил се, мъчил се и накрая проумял, че няма сам да се справи. Вдигнал ръце към небето и викнал:

Двама мъже си говорят.
Ти знаеш ли как Блейк е загубил палците на ръцете си?
Ами той бръкна в устата на коня, за да види колко зъба има в нея.
И какво?
Конят реши да провери колко палеца има Блейк на всяка ръка и затвори челюсти.

- Тате, тате, днес ходих на цирк и много ми хареса един ездач, който правеше разни номера, като яздеше. Голям майстор, ти казвам.
- И какво правеше толкова?

Петка се оплаква на Чапаев:
Не ме приеха в университета. Изложих се нещо, а толкова се готвих.
И какво те питаха?

- Господине, колко струва 1 час езда?
- 30 лева.
- А вие как определяте времето, докато конят се върне в базата или докато аз докуцукам?

Виж цените на EzdaSofia