Полезен съвет

Как да разпознаем дали човек притежава кон.
Вземете голям и тежък камък. Изчакаите обектът на вашето изследване да се разсея. С всичка сила стоварете камъка върху единят му крак.

Възможни реакци:

Конкур

Попитали радио Ереван:
-Коя порода коне могат да скачат по-високо от къща.
Радио Ереван отговаря:

Жалба до Агенцията за закрила на животните

Един кон се оплаква на своите събратя:
- Боже, на какъв стопанин попаднах! Голям експлоататор! По цял ден ме язди.
- Ами подай жалба в Агенцията за закрила на животните.
- А, не! Ако разбере, че мога да чета и пиша, ще ме кара да му помагам и в кантората.

Бял или черен кон

На един мъж му се развалила колата, когато пътувал към планината. Слязъл той и започнал да се върти около колата си, но нищо не успявал да направи.
Изведнъж чул глас зад гърба си:
- Слушай, човече, погледни свещите.
Мъжът онемял, като се обърнал - до него кротко си стоял един огромен черен кон.
- На тебе говоря, смени свещите.

Молба

Един пиян мъж се опитвал да се качи на коня си, но все не успявал. 
Мъчил се, мъчил се и накрая проумял, че няма сам да се справи. Вдигнал ръце към небето и викнал: