За какво да внимаваме, при закупуване на седло втора употреба

Повечето хора, когато закупуват седло за конна езда втора употреба, оценяват единствено външният вид. Обикновенно гледат за скъсано и протрито и с това се приключва. Малко по-вещите оценяват до какава степен кожата  и самото седло са втърдени. Но много малка част проверяват здравината на ленчика. Имено в тази насока ще ви дадем , някои съвети.

Облекчен тръс

Облекченият тръс спада към първите основни упражнения на ездача и се изучава при упражненията за седеж на корда. Той намалява влиянието на тежестта му върху гърба на коня и позволява и на още необучения ездач да следва непрекъснато и безотказно движенията на коня. Той го изморява по-малко, отколкото оставането в седлото. При облекчения тръс ездачът не сяда на всяка крачка на коня, а опирайки се на коленете и стремената, се изправя на една крачка от тръса, а на следващата крачка сяда в седлото. При изправяне седалището на ездача се отдалечава от седлото напред и нагоре в зависимост от движенията на коня. Активното изправяне, при което ездачът отдалечава твърде много седалището си от седлото, е погрешно, тъй като така движенията на ездача стават вдървени и стегнати, с което се нарушава дейността на гърба на коня.

Проста смяна на крака при галоп

При тази смяна конят връща ce от галоп в ход и след две, най-много три стъпки, се връща обратно в галоп, като обаче ездачът води с другия си крак.
Това е още едно полезно упражнение както за трениращ кон, така и за ездач-ученик.
За животното то помага, за да подобри неговия баланс, откликването му на помощите и като резултат послушанието му. На ездача то помага да използва правилно помощите и освен това да осъзнае важността на правилния седеж, кaктo u работата на ръцете и кpaкaтa.

Ездата в полето е важна част от началната подготовка на ездача