#gruemenu.grue

Конят на един селянин се разболял и той взел лекарство от ветеринаря.

След час обаче се върнал и поискал от същото лекарство.

- Защо? - учудил се ветеринарят.

- Нали ти казах да сипеш праха в една тръбичка и да го духнеш в гърлото на коня!

- Да, докторе, но конят духна пръв.