Колко е умен конят ви

Тест

 
1. Нека вашият кон да е зад ниска преграда. Завържете лакомство за тънко въженце.
2. Погрижете се вашият кон да гледа лакомството и тогава го поставете така, че конят ви да го вижда, но да не може да го достигне даже и да протегне шия. Оставете единият край на въженцето от страната, където е конят, така, че конят да може свободно да хване краят.
3. Накарайте коня да захапе този край и му помогнете да изтегли въженцето, докато успее да стигне лакомството. Не му позволявайте да го изяде.
4. Заредете постановката пак по същия начин. И пак направете същото.
5. Заредете 3-ти път и оставете коня да действа. Вие наблюдавайте.

Слюнката на коня

Знаете ли, че храносмилателният тракт на коня, когато е запълнен, е около 15% от масата на животното?
Трябва да сте наясно, че са нужни правилни грижи за това едро, но всъщност крехко животно. Благодарение на доброто си обоняние и чувствителните си устни коня отлично отделя годното от негодното за ядене. Когато се храни, той много щателно предъвква храната и гълта малки порции от по 15-20 грама. В процеса на предъвкването храната се смесва със слюнка, чието количество при възрастен индивид достига 40-50 литра за денонощие (5-7 литра при понитата).
Количеството й се увеличава, когато конят се храни с раздробена царевица или други зърна, а същото и при повишена соленост на храните.

Основни правила за хранене при конете

  • Хранете коня често и по малко, това е заложено в неговата природа. 
  • Трябва да знаете, че коня има малък стомах в сравнение с размерите си.
  • Когато давате за храна концентрат, за предпочитане е да го давате заедно със сено или друг груб фураж.
  • Никога не давайте повече от 2 кг. концентрат на едно хранене.
  • Хранете по едно и също време, всеки ден.
  • Измивайте съдовете за храна редовно с чиста вода.
  • Никога не оставяйте неизядения фураж в хранилките.

Поговорки и пословици за коне

Историята приписва на Сър Уинстън Ленърд Спенсър- Чърчил афоризма „Не мога да търпя конете: по средата те са неудобни, а по края опасни”, но нашият народ, както и други народи по света ги обичат и ценят. Това личи и от народното творчество.

Предлагаме ви няколко поговорки и пословици.
Слязъл от кон, качил се на магаре.
Да ме ритне кован кон, а не босо магаре.
Айран няма за пиене, а с кон ходи да пикае.
Добрият кон сам си изкарва зобта.

Тест за съобразителност при конете

Използвайте бали сено или два паравана, от които да направите V-образна бариера с тесен процеп в средата така, че конят ви да не може да провре главата си, но да може да вижда през него.
Заведете коня точно до процепа на бариерата и застанете до него.
Покажете на коня си лакомство (например ябълка или морков) и пуснете храната през процепа, но на такова разстояние, че конят да го вижда.
Отстранете се и наблюдавайте.