Коне - възраст

Много наши клиенти се интересуват каква е нормалната продължителност на живот при конете. С цел да отговорим на това и някои други въпроси, свързани с възрастта на конете, ви поднасяме следните данни:
Средна продължителност на живот  25-30 години
Официално регистриран рекорд за възраст на кон  62 години.
Приравняване към човешки години:  1-та е равна 12 човешки, 2-та на  7 човешки,   следващите  се приравняват на 2.6 човешки
Понитата живеят по дълго от по-едрите породи коне

Хипотерапия

Привидно ездата  е статично занимание, но това е реално само за тези, които никога не са се е качвали на кон. Всички обаче които са опитали да пояздят бързо установяват че ездата натоварва всички мускули в човешкия организъм. Динамичните движения на коня се пренасят към ездача, в желанието си да запази равновесие, той натоварва поясните и гръбни мускули не по-малко от колкото със специализирани упражнение във фитнес залата. Това важи особено за дългия гръбен мускул. Освен да оформя тялото и да тонизира мускулите ездата има благотворно влияние и върху проблеми на костния апарат, в това число попадат и прословутите „шипове“ , мнозина споделя, че едва след няколко ездови часа оплакванията изчезват.

Коне - телесна температура

Конете са топлокръвни животни и се отнасят към групата на хомотермните ( Животни с постоянна телесна температура или изменяща се в тесни граници ). Телесната температура на коня е 37,5 - 38,5 градуса.