Игра на кончетата с майка им

Играта на малките кончета с майка им обикновено се изразява в това, че майката търпеливо понася игровите движения на потомството си. Тя търпи щипането, похапването по краката и хълбоците, тласкането с глава или поритването на рожбата си. Като правило се очертава, че първият обект за игра е майката. Тя е в центъра на кръговете, които малкото описва с тичане, скачането, а ако е легнала малкото може да се опита да се покачи върху нея. Интересно е, че след втората седмица от раждането, игрите с майката стават по-деликатни. Няма го вече твърде грубото похапване и щипане. Кобилите отвръщат на детето си също с деликатно пощипване по тялото. Постепенно малките започват да предпочитат игра с другите кончета и тази с майката става все по-кратка по време.

Коне - единични игри

Единичните игри при конете се делят на подвижни игри и на такива с предмети.

Само няколко часа след раждането си, малките кончета започват интензивно да се движат – тичат около майките си, скачат, ритат, пръхтят и атакуват. Първоначално те не се отделят от майките си на повече от няколко метра. Тези игри обикновено са кратки и след тях малките кончета се успокояват.

През първите 6 седмици играта по същество е главното упражнение, което развива кончето.  От нея голям процент е единично бягане – от 5-та до 8-та седмица то е около 30% от времето и 12% от игровите занимания. Колкото повече порастват кончетата, толкова повече те разширяват територията си за игра.

Ако има други малки кончета, за предпочитане е общата игра пред единичната.

Въжена градина "Паяжината"

В момента въжената градина към конна база Драгалевци не функционира

Налични са Батут и скоростен тролей

Игрово поведение на конете

Играта има важна роля в цялостното развитие на конете: физиологично, социално и поведение спрямо другите коне, хората и света въобще.
Игровото поведение е характерно за всички млади животни, но често се среща и при по-възрастни. Играта позволява да развият както двигателни навици, така и социални взаимоотношения.
При конете играта е под форма на групово или единично бягане, често съпроводено с неистови движения; доближаване или отдалечаване; преследване; пощипване и блъскане, манипулации с предмети, които кончетата са взели в уста и др.
Игровото поведение съдържа компоненти, присъщи и на други поведенчески модели при конете, но без сериозна агресия, заплашително изражение на лицето и ушите. Много често движенията имат незавършен характер.
Кроуел-Дейвис е направил заключение, че кобилки и жребчета, които той наблюдава в продължение на 24 месеца след раждането им, еднакво обичат да играят.

Кончето си има име

В статията "Конна база - One more" бяхме обявили конкурс за най-подходящо име на едно от новородените жребчета.

Преди няколко ден младия жребец се сдоби с име.

Традиция е името на новороденото да съдържа букви от имената на своите родители.

В случая това са Нерон и Магия.

Спазвайки гореспомената традиция от всики предложения решихме да се спрем на името Немо.

И така представяме ви Немо на цели 44 дена.