Игри между млади и възрастни коне

Игрите между жребчета и чужди възрастни кобили е твърде рядко явление. Повечето кобили прогонват чуждите деца. Братята, сестрите и младите кобили обаче проявяват достатъчно търпение към палавото игрово поведение на малките. Те често, подобно на майките, позволяват на чуждите кончета да играят с тях.
Понякога малките жребчета проявяват интерес към младите кобили и демонстрират сексуално поведение. Ако младата кобила прецени, играта престава да бъде игра.
Жребците и кастрираните мъжкари, към които се доближават младите коне, демонстриращи подчинение, са толерантни към игровото настроение. На конче, което показва подчинение, може да бъде позволено да пощипне по краката, да помирише или да потърка глава по главата и носа на мъжкаря. Ако обаче жребецът заплаши малкото, то или продължава да показва подчинение или бяга.

Туризъм във Витоша

Уважаеми клиенти и приятели,

На повечето от вас вече е известно, че конна база „Драгалевци” се намира в полите на Витоша. Съобразявайки се с терена, ние ви предлагаме планинска езда. Когато яздите по планинските пътеки, вие добре опознавате очарователни кътчета от тази малка, но осигуряваща много красиви места планина. Предлагаме езда с различна продължителност от 30 мин до 120 мин за възрастни,  а най малките ни клиенти могат да пояздят дори 10 мин. 

Игра между кончета

След двуседмична възраст кончетата започват да разширяват своите контакти със себеподобните. Първоначално тези контакти са визуални изследвания, после допират муцуните си една в друга и бързо се връщат при майките си. През третата седмица тези контакти зачестяват. Помирисване, пощипване, тласкане хълбок в хълбок, заплашване, енергичен галоп – това са игрите. Много от жребчетата показват нетърпението си да играят като за начало започват да копаят. През първия месец от живота разликата в играта на кобилките и на жребчетата е минимална. След това обаче започва да се забелязва съществена разлика. Жребчетата прекарват много повече време в игриви кавги. Такива игри са постоянно нещо между връстници и други коне до едногодишна възраст. Те се хапят по главата и шията, вдигат се на задните си крака, пръхтят, атакуват се. Схватките лице в лице са предшествани от буен галоп, ритане със задните крака, блъскане на главите.

Игра на кончетата с майка им

Играта на малките кончета с майка им обикновено се изразява в това, че майката търпеливо понася игровите движения на потомството си. Тя търпи щипането, похапването по краката и хълбоците, тласкането с глава или поритването на рожбата си. Като правило се очертава, че първият обект за игра е майката. Тя е в центъра на кръговете, които малкото описва с тичане, скачането, а ако е легнала малкото може да се опита да се покачи върху нея. Интересно е, че след втората седмица от раждането, игрите с майката стават по-деликатни. Няма го вече твърде грубото похапване и щипане. Кобилите отвръщат на детето си също с деликатно пощипване по тялото. Постепенно малките започват да предпочитат игра с другите кончета и тази с майката става все по-кратка по време.

Коне - единични игри

Единичните игри при конете се делят на подвижни игри и на такива с предмети.

Само няколко часа след раждането си, малките кончета започват интензивно да се движат – тичат около майките си, скачат, ритат, пръхтят и атакуват. Първоначално те не се отделят от майките си на повече от няколко метра. Тези игри обикновено са кратки и след тях малките кончета се успокояват.

През първите 6 седмици играта по същество е главното упражнение, което развива кончето.  От нея голям процент е единично бягане – от 5-та до 8-та седмица то е около 30% от времето и 12% от игровите занимания. Колкото повече порастват кончетата, толкова повече те разширяват територията си за игра.

Ако има други малки кончета, за предпочитане е общата игра пред единичната.