#gruemenu.grue

Ръцете са много важно средство за комуникация между коня и ездача. Посредством поводите които държи ездача той има пряка невербална комуникация с коня. Начина по който той държи ръцете си определя качеството на изпращаните сигнали. Посредством поводите ездача лесно определя, скоростта и посоката на движение. По-напредналите с ездовите умения могат да подадат доста по сложни команди. В зависимост от стила на езда има различни изисквания за напрежението което прилагате посредством поводите. При обездката примерно юздата е доста по-опъната в сравнение с уестърн езда. При уестърн ездата на коня се дава по-голяма свобода.

Слизането от уестърн седло е по-лесно от слизането от седло за класическа езда.

Това се дължи на няколко факта: уестърн седлото е по-масивно и когато ездачът се държи за него, при слизането има по-голяма стабилност; има рог, за който ездачът да се хване; стремената са по-дълги и по-удобни.
За да слезете от уестърн седлото, следвайте следните стъпки:

1. Изчакайте конят напълно да спре.
2. Вдигнете десния си крак от стремето, като държите поводите в лявата си ръка.
3. Със същата ръка се хванете за рога на седлото.

Защо коня ми не прави това което искам?

Поради факта, че работим с много начинаещи ездачи ние често чуваме този въпрос.

В неумелият ездач се поражда уместния въпрос защо след като подава с поводите определена команда на коня, да завие или спре той върши съвсем друго.

Начинаещият ездач обикновено свежда управлението на коня по време на езда само до поводи.

Това обаче съвсем не е така. Конете реагират и на други методи (помощи) за управление: натиск с крака, стойката на ездача, гласови команди. Освен това върху поведението им влияе и вашето настроение. Обясняваме ви това за да може по-ясно да разберете, от къде в коня се появява недоумение какво точно искате

Често хората при своя първи контакт с конете допускат грешка като правят аналогия между поведението на коня и техния домашен любимец, обикновено куче или котка. Още в този момент те поставят взаимоотношенията си нестабилна основа. Наблюдавайки реакциите на коня те му приписват агресивни намерения и злонамереност и то лично към тях.

Съвет на конна база Драгалевци:

Коня е голямо животно, при контакта с него вие винаги трябва да имате едно на ум. Но когато желаете да анализирате поведението му, изхождайте от позиция, че това е животно плячка, а не хищник. Коня се страхува от много неща, и едно от тях е човека. Не забравяйте, че той има силно обоняние, а много от нас се хранят с месо.

Качването върху коня или тъй нареченото „възсядане” е рутинна дейност за всеки, който се занимава с конна езда малко по-отдавна.

Именно поради тази причина често инструкторите подценяват неговата сложност. За тях това е кратък момент, прелюдия към основното занимание и често те недообясняват тънкостите на начинаещия ездач.

В базите често има блок, с който се улеснява качването. Принципно можете да използвате почти всичко като помощен блок: дънер, кофа, табуретка или голям камък.

В нашата база предлагаме планинска езда, при която посещаваме различни природни забележителности ( виж : Езда с посещение на забележителности ) . За да можем да им се насладим, се налага да слезем от коня, а понякога и да изминем няколко минути пеша. Теренът е различен и съответно можете да се окажете в ситуация, в която нямате на разположение камък /блок/, на който да стъпите.

Поради това ние много държим всеки ездач да може да се качва на коня от земя, при това напълно самостоятелно (без асистенция от инструктор).