#gruemenu.grue

Контакта с коне и ездата са подходящи за деца. Има много причини поради, които едно дете трябва да се научи да язди.

А един родител трябва да се радва на всяка възможност, която му дава шанс да откъсне детето си за момент от телевизора, мобилния телефон, игровата конзола или компютъра.

Едно от важните неща за родителя решил да позволи на детето си да навлезе в света на конната езда е безопасността. Уврете се, че базата, в която сте избрали да се язди са налични индивидуални средства за безопасност, и те се поставят на децата преди провеждането на урока.

На колко години трябва да е детето за да се проведе обучението?

Този въпрос, неизменно седи пред всеки родител, решил да запише своето дете, на един или друг вид спорт. Отговор на този въпрос, сме се постарали да дадем в статията : Езда за деца

 

Ще приемем, че сте решили, че е време и ще разясним как би трябвало да подходите и какво следва да очаквате от първите уроци.

Автор:  Rick Gore

Специалност: Horsemanship

С настъпване на дъждовния сезон, ще имате много възможности да се насладите на разходка в дъжд и кал. Често виждам странните погледи, когато яздя моите коне в дъжда. После чувам хората да коментира, че е опасно, че аз и коня ми бихме могли да паднем и може да се нараним. Чух, че няма смисъл това да се прави. Тези коментари идват от хора, които не разбират или просто не желаят да яздят в дъжд и кал. Те страхуват да го правят. Страхът е велико нещо.

Ползата от езда в дъжд и кал е толкова голяма, че е трудно да се опише само в една статия. Разходка под дъжда учи на доверие, сигурност и баланс, за вас и вашия кон. За коня е по-трудно да балансира, тъй като скоростта е малка, а се плъзга или потъва в калта. Конят се опитва да определи дълбочината на водата, къде точно е стабилната основа, при това с намалено зрение и слух от падащия дъжд. В такава обстановка конят търси от вас насоки, лидерство и подкрепа. Той трябва да ви повярва, че няма да го нараните. Колкото по-добре правите това, толкова повече конят ще ви се довери и ще ви вижда като недвусмислен лидер. Това е дълъг и труден процес, и за двете страни. Трябва да  преодолеете страха си и несигурността. Това важи и за коня, той трябва да се научи, че може да направи тези нещата с вас, на гърба си.

Тръс - най-трудния за заучаване конски ход. Може да кажем и най-неприятния за начинаещия ездач. Но, всеки който язди, трябва да го умее и то добре ( ще разглеждаме необходимостта от гледна точка на яздещ сред природата). При тръст коня изминава разстоянията сравнително бързо, но не се уморява така като при галопа.

При тръст коня развива от 7-8 км/ч (бавен тръс ), до над 30 км/ч (бърз тръс). При конни преходи, често времетраенето на ездата е голямо, и ако редувате само галоп и ходом то ще изтощите коня твърде много. Освен това независимо от дисциплината, не е препоръчително  да се преминава от ход в галоп и обратно, това твърде много натоварва ставите на коня а за по-начинаещите ездачи носи риск от загуба на равновесие. След като изяснихме необходимостта от заучаването му, нека кажем някои подробности за самият алюр.

Конят се управлява основно с поводи, шенкели (част от краката, разположена между коляното и глезена) и позиция на тялото. В ездовата терминология те се упоменават с термина „основни помощи”.
В тази статия обаче ще спрем вниманието си на най-често използваната спомагателна помощ – гласовата команда.
Колкото по-начинаещ е един ездач, толкова той по разчита на вербалната комуникация с коня, който язди. Често му говори и така комуникира с него. От това до известна степен има полза, тъй като действа успокояващо както на човека, така и на животно, което получава странни и противоречиви сигнали и команди от своя начинаещ ездач.

1. Приучете коня си да приема без страх средата, в която ще яздите. Конят трябва постепенно да се приучи за преминаването през различни видове препятствия, а също спокойно да приема срещата с хора или превозни средства.

2. Ако конят досега не е язден сред природата, изберете маршрут, който ви е добре познат. Така няма да има много изненади и ще имате по-добър контрол на ситуациите, в които може да изпаднете.

3. Преди да изведете кон сред природата, бъдете уверени поне в основните умения, които имате като тандем. Убедете се, че сте в синхрон във всички алюри и конят ви се подчинява за посоки и спиране.

4. Ако ще яздите сам, в началото конят ви ще се чувства доста неуверен. Изработете навика му за самостоятелна езда, увеличавайте времетраенето постепенно, накарайте коня да има доверие във вас и правилността на вашите постъпки.

6. Преди да преминете в тръс или галоп по пътеката, убедете се, че това е безопасно за вас или намиращите се хора и животни на пътеката.