Тръс

Тръс - най-трудния за заучаване конски ход. Може да кажем и най-неприятния за начинаещия ездач. Но, всеки който язди, трябва да го умее и то добре ( ще разглеждаме необходимостта от гледна точка на яздещ сред природата). При тръст коня изминава разстоянията сравнително бързо, но не се уморява така като при галопа.

При тръст коня развива от 7-8 км/ч (бавен тръс ), до над 30 км/ч (бърз тръс). При конни преходи, често времетраенето на ездата е голямо, и ако редувате само галоп и ходом то ще изтощите коня твърде много. Освен това независимо от дисциплината, не е препоръчително  да се преминава от ход в галоп и обратно, това твърде много натоварва ставите на коня а за по-начинаещите ездачи носи риск от загуба на равновесие. След като изяснихме необходимостта от заучаването му, нека кажем някои подробности за самият алюр.

Гласови команди при езда

Конят се управлява основно с поводи, шенкели (част от краката, разположена между коляното и глезена) и позиция на тялото. В ездовата терминология те се упоменават с термина „основни помощи”.
В тази статия обаче ще спрем вниманието си на най-често използваната спомагателна помощ – гласовата команда.
Колкото по-начинаещ е един ездач, толкова той по разчита на вербалната комуникация с коня, който язди. Често му говори и така комуникира с него. От това до известна степен има полза, тъй като действа успокояващо както на човека, така и на животно, което получава странни и противоречиви сигнали и команди от своя начинаещ ездач.

Съвети за езда извън манежа

1. Приучете коня си да приема без страх средата, в която ще яздите. Конят трябва постепенно да се приучи за преминаването през различни видове препятствия, а също спокойно да приема срещата с хора или превозни средства.

2. Ако конят досега не е язден сред природата, изберете маршрут, който ви е добре познат. Така няма да има много изненади и ще имате по-добър контрол на ситуациите, в които може да изпаднете.

3. Преди да изведете кон сред природата, бъдете уверени поне в основните умения, които имате като тандем. Убедете се, че сте в синхрон във всички алюри и конят ви се подчинява за посоки и спиране.

4. Ако ще яздите сам, в началото конят ви ще се чувства доста неуверен. Изработете навика му за самостоятелна езда, увеличавайте времетраенето постепенно, накарайте коня да има доверие във вас и правилността на вашите постъпки.

6. Преди да преминете в тръс или галоп по пътеката, убедете се, че това е безопасно за вас или намиращите се хора и животни на пътеката.

Закупуване на седло

Важно е, когато купувате седло, то да бъде удобно както за вас, така и за коня. В днешно време има голямо разнообразие от седла. Те са различни по размер, стил и цена. Предлагат различна степен на комфорт и безопасност. Ще се опитаме да ви дадем някои основни препоръки, които да ви улеснят в правилния избор.


Определете какъв стил ще яздите .

Стилът на езда играе решаваща роля при определяне какъв тип седло е най-добре да изберете. Тези, които желаят да участват в обездка, прескачане или дори конни надбягвания, ще е по-добре да спрат избора си на английски тип седло. Ездачите, които искат да се движат по пътеки или да работят на ранчота и ферми - е по-редно да предпочетат уестърн седло.

10 причини да посетите курсa ни по езда

Курс „Основи на туристическата езда. Хранене и поддръжка на коня" 

1. Ако разделите таксата за курса на броя на часовете езда, ще установите, че час езда ви струва само 8 лв, а теорията и практическите умения по поддръжка, които ще усвоите, ги получавате като бонус.
2. Ще получите допълнителни познания и умения, което ще ви позволи по-добре да комуникирате с конете.
3. Теоретичната част и някои от по-специфичните умения ще ви бъдат преподавани от хора със сериозен опит (засега ще запазим в тайна кои ще са гост-лекторите ), така че ще получите добри познания, а и ще може да зададете интересуващите ви въпроси на ерудити в областта.