#gruemenu.grue

trenzela

Най- правилния избор е, да вземете точен размер от устата на вашия кон. За целта може да използвате сезал или въже. Поставяте го в мястото където стои трензелата и с пръсти отбелязвате подходящия размер. После измерете разстоянието. Ако обаче това е невъзможно да се направи, използвайте предоставента таблица.

При преминаването от обучение на корда, към обучение в самостоятелна езда, начинаещите ездачи се сблъскват с един не малък проблем: Нежелание на коня, да се движи в даден алюр ( конски ход ).

Забелязвам, че повечето начинаещи ездачи обясняват това с коментари от типа: 
" Нещо го мързи . "  или " Той май се е уморил . "
Истината обаче често е по различна.

Терминът „регулиращ повод” не значи, че съществува шести вид повод.

Когато действаме с повода от едната страна на коня, поводът от другата страна може:
1) да действа 
2) да регулира

Поводът съдейства, когато действа по собствен път, за да засили действието на главния повод. Като съдейства, поводът действа като един от петте вида поводи. Когато поводът няма собствено въздействие върху движенията на коня, а действа само за да уточни въздействието на главния повод, се нарича „регулиращ”.

Една от основните ни дейности е именно обучението по конна езда. Клентите често ми задават въпроса: Какво точно представлява урока по конна езда?

Ще се опитам сбито и систематично да отговоря.

Времетраене: 30 мин. , това е нашият стандартен урок. Има опции за 45 и 60 мин.

Място на провеждане: В конна база Хан Аспарух, открит или закрит пясъчен манеж. В конна база Драгалевци, в естествена среда планински път или пътека.