#gruemenu.grue

Ние работим със всякакъв тип клиенти: деца, възрастни, спортисти и хора не обичащи друг вид физическо натоварване освен конната езда.
Често клиентите нямат достачно добра физическа форма, като това ни пречи за провеждането на обучението по езда с максимална ефективност.
Най честите проблеми са : при качването на коня и умора на краката при по иннтезивно обучение за овладяване на алюрите.
Както повечето се досещате проблемът е в мускулите на краката и по-точно четириглавия бедрен мускул, двуглавия бедрен мускул, големия седелащен мускул и мускулите отговарящи за събирането на краката ( аддуктори ).

Моето лично мнение, че проблема се оправя с по-честа езда поради специфичното натоварване и никои упражнения няма да  имат абсолютно аналогично действие.
НО

trenzela

Най- правилния избор е, да вземете точен размер от устата на вашия кон. За целта може да използвате сезал или въже. Поставяте го в мястото където стои трензелата и с пръсти отбелязвате подходящия размер. После измерете разстоянието. Ако обаче това е невъзможно да се направи, използвайте предоставента таблица.

При преминаването от обучение на корда, към обучение в самостоятелна езда, начинаещите ездачи се сблъскват с един не малък проблем: Нежелание на коня, да се движи в даден алюр ( конски ход ).

Забелязвам, че повечето начинаещи ездачи обясняват това с коментари от типа: 
" Нещо го мързи . "  или " Той май се е уморил . "
Истината обаче често е по различна.

Терминът „регулиращ повод” не значи, че съществува шести вид повод.

Когато действаме с повода от едната страна на коня, поводът от другата страна може:
1) да действа 
2) да регулира

Поводът съдейства, когато действа по собствен път, за да засили действието на главния повод. Като съдейства, поводът действа като един от петте вида поводи. Когато поводът няма собствено въздействие върху движенията на коня, а действа само за да уточни въздействието на главния повод, се нарича „регулиращ”.