Честота на дишане на коня

Честота на дишане на коня в покой е около 8-14 вдишвания в минута.
Честотата на дишане в покой на конете също може да се понижи; при някои коне може да бъде дори по-малко от 8 вдишвания в минута.
Честота на дишане се увеличава при;

  • Стрес
  • Безпокойство
  • Повишено натоварване