Колко е умен конят ви

Тест

 
1. Нека вашият кон да е зад ниска преграда. Завържете лакомство за тънко въженце.
2. Погрижете се вашият кон да гледа лакомството и тогава го поставете така, че конят ви да го вижда, но да не може да го достигне даже и да протегне шия. Оставете единият край на въженцето от страната, където е конят, така, че конят да може свободно да хване краят.
3. Накарайте коня да захапе този край и му помогнете да изтегли въженцето, докато успее да стигне лакомството. Не му позволявайте да го изяде.
4. Заредете постановката пак по същия начин. И пак направете същото.
5. Заредете 3-ти път и оставете коня да действа. Вие наблюдавайте.

Какво видяхте:
А. Конят ви веднага дръпна въженцето и изяде лакомството.
Б. На коня му трябваше известно време да се сети какво да направи, но все пак изяде лакомството.
В. Конят ви не предприе нищо и остана без лакомство.

Изводи:
А. Това е един много умен кон, независимо дали някога се е сблъсквал с подобна задача или сега за пръв път я решава. Може да се окаже, че притежавате едно изобретателно и паметливо животно.
Б. Все пак конят ви се справи и това е доказателство, че съобразява какво трябва да предприеме. Ако искате той да се развива, трябва по-често да се занимавате с такива задачи, които да го подтикват към съобразителност.
В. Конят ви не е разбрал връзката между въженцето и лакомството или нужното действие е крайно непривично за него. Не се притеснявайте толкова. И някои хора не разбират какво трябва да предприемат в някои ситуации, които за други са елементарни.