Слюнката на коня

Знаете ли, че храносмилателният тракт на коня, когато е запълнен, е около 15% от масата на животното?
Трябва да сте наясно, че са нужни правилни грижи за това едро, но всъщност крехко животно. Благодарение на доброто си обоняние и чувствителните си устни коня отлично отделя годното от негодното за ядене. Когато се храни, той много щателно предъвква храната и гълта малки порции от по 15-20 грама. В процеса на предъвкването храната се смесва със слюнка, чието количество при възрастен индивид достига 40-50 литра за денонощие (5-7 литра при понитата).
Количеството й се увеличава, когато конят се храни с раздробена царевица или други зърна, а същото и при повишена соленост на храните.


Ако конете не се поят достатъчно, слюнката може да намалее до половината.
Има още една особеност – слюнка се отделя само при прием на храна. Основната й роля е да овлажни храната и да я подготви за усвояване, макар че е доказано, че съдържа и известно количество ензими. Слюнката има голямо значение в стомашното преработване и като създава алкална среда, необходима за действието на ферментите на растителността и микрофлората.