Поговорки и пословици за коне

Историята приписва на Сър Уинстън Ленърд Спенсър- Чърчил афоризма „Не мога да търпя конете: по средата те са неудобни, а по края опасни”, но нашият народ, както и други народи по света ги обичат и ценят. Това личи и от народното творчество.

Предлагаме ви няколко поговорки и пословици.
Слязъл от кон, качил се на магаре.
Да ме ритне кован кон, а не босо магаре.
Айран няма за пиене, а с кон ходи да пикае.
Добрият кон сам си изкарва зобта.


Магарето, колкото да е добро, кон не става.
Магаре яхай, кон хвали.
Орташка кобила псета я яли.
От кон, та на магаре.
Помъчил се да лапне кон, та лапнал муха.
Лесно ще заведеш коня на водопой, ала не можеш да го заставиш да пие.
По-добре е да се носиш на магаре, отколкото на кон, който те хвърля постоянно. (англ.)
На бял кон се вижда всяко петънце. (англ.)
Какъвто ездача, такъв и коня.
Достойнството на коня не в седлото, красотата на човека не в дрехите.
Преди да купиш кон, построй конюшня.
Страхувай се от главата на козела, от задните копита на коня и ума на човека. (арабска)
Когато ти откраднат коня, няма смисъл да заключваш конюшнята.