Предшественика на конете

hyracotherium

Предшественика на конете, всъщност едно доста дребно за времето си животинче, наречено Hyracotherium (Хиракотериум) или Eohippus ( Еохипус ). То е било дълго само 60 сантиметра, тежало е 20 кг, а височината му е била между 25 - 45 см. За разлика от съвременните коне, то е имало по 4 пръста на предните крака и по 3 на задните. Предполага се, че е било тревопасно и се е хранило предимно с меки листа, някои плодове, ядки и филизи.

 

Eohippus