#gruemenu.grue

Изследователското поведение помага на конете да се развиват и натрупват опит, сблъсквайки се с нови обекти и непознати ситуации. То им позволява да узнаят повече за обкръжаващата ги среда, не само за да избягват неприятности, но и да получат сведения за различни характерни особености, които са важни за биологичната им активност.

Например, с помощта на изследователското си поведение конят узнава за опасностите, храната и водата, за социалните си контакти, опознава местата, разбира където ще му е приятно да почива. Такова поведение конете демонстрират ежедневно, а твърде често правят това едновременно с други модели в поведението си.

 

Из „Поведението на конете”, Джордж Х. Уоринг