#gruemenu.grue

За да изяде 1 килограм сено на един кон са му необходими около 40 минути, за целта той извършва около 5250 дъвкателни движения.