Конски неволи

Преди години на село:
- Съседе, купих си още 5 декара нива.
- Знам. Видях, че конят ти се е обесил.