#gruemenu.grue

Два коня решили през уйкенда да се поразходят из Витоша.
Разбрали се, че пътеката между Бояна и Драгалевци е перфектна за целта.
Широчко, може и да потичат малко, пък от страни доста полянки могат и да похапнат тук- таме.
Речено, сторено.


Ходили, ходили и след известно време решили да похапнат на поляната над филмовото студио.
Хем да похапнат, хем пък могат да зърнат някоя кобилка - филмова звезда.
Отишли на поляната, но за тяхно разочарование кобилки нямало, а тревата вече била изсъхнала, и не се различавала много от сеното което си имали в конната база.
Изведнъж забелязали в тревата изхвърлена филмова лента.
Насочили се към нея и бавно започнали да я дъвчат.
След около час, единият бавно вдигнал глава, примляснал и заявил на другия авторитетно.
- Мисля приятелю, че все пак книгата беше по-добра.