#gruemenu.grue

Дълго време увещавахме един наш приятел да започне да язди.
Започна да идва често, но всеки път яздеше Каспър.
Тъй като е наш стар познат, а и решихме, че е понапреднал в ездата му дадохме Черньо и го пуснахме да поязди сам, за да проверим дали се справя, и на какво сме го научили.
След като се върна от езда ни сподели следното:
- Днес случих на изключително вежлив кон!
- Какво имаш предвид? - попитахме го ние
- През цялото време ме пускаше да минавам препядствията преди него.

P.S

 Макар и случката да е измислена, героите в нея са реални.