#gruemenu.grue

ЕЗДА С ОБУЧЕНИЕ

Еднократно посещение:
30 мин - 50.00 лв.
45 мин - 70.00 лв.
60 мин - 80.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: Урокът се провежда с едно лице и е неделим

Карта с валидност 360 дни от дата на издаване
20 посещения по 30 мин. - 600.00 лв.
10 посещения по 30 мин. - 350.00 лв.
 5 посещения по 30 мин. - 200.00 лв.
10 посещения по 60 мин. ( 30 езда + 30 мин грижа за коня) - 500.00 лв ( карта с обучение за грижа към коня преди и след езда - подробности за обучението ТУК )

ЕЗДА БЕЗ ОБУЧЕНИЕ 
Посочениете цени са езда и включват наем на кон, обурудване и водач. Не се включва обучение.

10 минути - 20.00 лв.
15 минути - 30.00 лв.
30 минути - 45.00лв.
60 минути - 60.00 лв
Поход за начинаещи 120 мин - 100.00 лв
( Посещават се водопад и скала с много хубава гледка)

Конен преход "Всички красоти" 240 мин - 200.00 лв

КАРТИ ЗА ЕЗДА С ВАЛИДНОСТ 1 ГОДИНА ОТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

10 Х 60 мин. - 500.00 лв.
20 Х 60 мин.  - 800.00 лв.

ВАЖНО:

1. Картите  са  персонални. Изключение се прави за семейства с повече от едно дете.
2. Минимално време за отменяне на запазен час 24 часа, при неявяване или неспазване на указания срок часът се счита за използван.
3. При неизразходване на часове или при отказ на клиента да използва предоставените му часове, суми заплатени за карта не се възстановяват.