Обучение по езда

Нашата цел е, популяризиране и развитие на конния спорт. Искаме, да спомогнем за това, той да бъде познат и достъпен на още по-широка аудитория.

Поради този факт работим с всички възрастови групи и  ездачи с различни ездови умения.

Обучението, което може да получите при нас е:

Основи на ездата

Подходящо за начинаещи ездачи ( който никога не са се качвали на кон или с няколко ездови часа зад гърба)

Изучава се поведение на ездача в различните конски ходове и самостоятелно управление на коня.

Възрастова група - над 7 години

Препоръчват се минимум 2 посещения седмично, поради което е подходящо закупуване на карта за езда.

 

Езда за деца

Подходящо за деца от 4 - 7 години

Основна цел баланс върху коня и преминаване в овладяване на тръст. Приоритет е създаване на любов към конете и преодоляване на страха от по-бързите алюри.

 

Обучение за напреднали

Индивидуален план и подход в зависимост от нуждите

 

Обучение по езда за начинаещи и напреднали в София

ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОННА ЕЗДА