Featured

Цени ездови клуб

Еднократно посещение  с обучение:

10 мин - 20.00 лв. ( валидно само за деца до 7 г )
15 мин - 30.00 лв. ( валидно само за деца до 7 г )
30 мин - 50.00 лв.
45 мин - 70.00 лв.
60 мин - 80.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Урокът се провежда с едно лице и е неделим

Еднократно посещение  без обучение:

10 минути - 20.00 лв. ( валидно само за деца до 7 г )
15 минути - 30.00 лв. ( валидно само за деца до 7 г )
30 минути - 45.00лв.
45 минути - 60.00лв.
60 минути - 70.00 лв

Разходка с мини пони:

10 мин - 15.00 лв.
15 мин - 20.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ездата се провежда с едно лице и е неделима ( важи и за кон и пони)

 

Карта с валидност 360 дни от дата на издаване

 

15 посещения по 30 мин.  -  600.00 лв.
10 посещения по 30 мин.  -  450.00 лв.
10 посещения по 60 мин. - 700.00 лв. ( само за самостоятелно яздещи )
10 посещения по 60 мин. ( 30 езда + 30 мин грижа за коня)  -  600.00 лв
( карта с обучение за грижа към коня преди и след езда - подробности за обучението ТУК

 

Карта с валидност 30 дни от дата на издаване

 5 посещения по 30 мин.   -  220.00 лв.

 ВАЖНО:

1. Картите  са  персонални. Изключение се прави за семейства с повече от едно дете.

2. Минимално време за отменяне на запазен час 24 часа, при неявяване или неспазване на указания срок часът се счита за използван.

3. При неизразходване на часове или при отказ на клиента да използва предоставените му часове, суми заплатени за карта не се възстановяват.