Хипотерапия ( терапевтична конна езда ) при деца от аутистичния спектър

Хипотерапия или терапевтична езда,  се използва за подпомагане на деца и възрастни с различни здравословни и психологически проблеми. Хипотерапията може да има положителен ефект върху физическото, емоционалното и социалното развитие на децата от аутистичния спектър.
Тази форма на терапия комбинира интеракцията с коня и специално разработени упражнения, които се извършват по време на конната езда.

Ето някои от ползите от хипотерапията за децата с аутизъм:

Подобрява моториката, равновесието, координацията и гъвкавостта на тялото.  Конната езда изисква силна мускулатура и добър баланс. Чрез редовни тренировки на конна езда децата могат да подобрят мускулния тонус, координацията и баланса си. 

Стимулира сетивата и увеличава чувствителността към околната среда.

Подпомага развитието на комуникационните и социални умения, като насърчава контакта с коня, терапевта и другите участници.  През терапията децата учат да установяват връзка с животно, да комуникират с терапевта и да следват инструкции. 

Повишава самочувствието, самоконтрола и самостоятелността на децата.  

Намалява стреса, тревожността и агресията и повишава спокойствието и удовлетворението. Взаимодействието с коня може да им помогне да намерят утеха и спокойствие.

Контактът с коня може да предостави различни сензорни стимули, като допир, движение и вибрации. Това може да помогне на децата с аутизъм да подобрят сензорната им обработка и да намалят хипер- или хипоактивността.

Важно е да се отбележи, че ефектите на хипотерапията могат да варират от индивид до индивид. Преди да започнете такава форма на терапия за вашето дете, е препоръчително да се консултирате със специалист в областта на хипотерапията или педагогическа корекция, който може да оцени потребностите и възможностите на вашето дете и да предостави индивидуална програма на терапия.

за контакти: 089 989 1184

хипотерапия