#gruemenu.grue

Кратък видео разказ от Борис Минков треньор в EzdaSofia за първите исторически данни за опитомяването и одомашаването на конете