Конната база набира Доброволец-инструктори

Длъжността  Доброволец-инструктор могат да заемат само пълнолетни лица.

Доброволец-инструктора изпълнява своите задължение без заплащане.

Доброволец-инструктора получава правото, без заплащане да доразвива своите ездови умения като, ползва конете и амуницията на конната база.

Времето за езда е в зависимост от времето което Доброволец-инструктора отделя за работа в коната база. Освен това е съобразено и с начин по които изпълнява своите задължения.

birthday party horses riding

Доброволец-инструктор сам определя колко време да прекара в помощ на конната база.

Доброволец-инструктор трябва да притежава познания за ездата и конете. По това правило могат да бъдат направени изключения и човекът да бъде обучен, но това е по преценка, която ще бъде направена по време на събеседването.

По време на събеседването ще бъдат изяснени всички останали въпроси касаещи и двете страни.

За събеседване в конна база Драгалевци или на тел 089 989 1183

Актуално за 2020 година