Featured

Първото международно състезание по конен спорт в България

След Кримската война войските съюзници на Турция, минават през България, като някои части остават тук за да прекарат зимата. През ноември 1855 година в Шумен е настанен английски конен полк.

На английските офицери правят впечатление хубавите коне и изкусните български ездачи, на 27 февруари 1856 година са уредени конни състезания на поляна източно от града.
„Цариградски вестник", брой 258 от 17 март 1856 година, съобщава за организирането на международното състезание в град Шумен.
Разноцветни знамена ограждат плаца, пригоден за състезание по надпрепускване, с дължина на състезателното разстояние около 2 английски мили.


В 14 часа на поляната пристигат много англичани с жените си, турски и български чиновници, военни конни части и граждани.
Състезателното надбягване се провежда в четири части с различен брой коне.
Има и прескачане на препятствия, за което дописникът на „Цариградски вестник" се изразява така: „Най-после турили бяха дъски и накараха конете да ги прескачат, което направиха с чудесен начин".

Състезанията продължават три дни.

През първия ден надпреварата се печели от кон тюркменска порода, принадлежащ на английски чиновник, а голямата награда от 60 лири през третия ден печели арабски кон, собственост на местен Шуменски чиновник, язден от български ездач.

Тази проява с основание може да се счита за първото международно състезание по конен спорт в България (отбелязано писмено) още повече, че организираните състезания по конен спорт в страна та водят началото си от 1906 го- дина, когато се провеждат общо войскови конни състезания.

Източник: Богомил ЦВЕТКОВ

ШУМЕНСКА ЗАРЯ

Шумен, вторник, 16 септември 1980 година