Условия за използването на ваучер за конна езда

ВАЛИДНОСТ
Указана е на самия ваучер
След срока на валидност ваучерът, може да бъде използван срещу заплащане на 30% от актуалната цена на услугата.

РЕЗЕРВАЦИЯ
За използването на ваучерът се изисква чрез гласово обаждане в рамките на работното време ( 9:00 - 19:00 - всеки ден ) да осъществите контакт с представител на EzdaSofia на тел: 0899891184.

При обаждането, се устонява кога е възможно да се използва дадената услуга и се прави резервция. За потвърждаването и, клиента притежаващ ваучера, трябва да изпрати текстово съобщение на VIBER или SMS ( на същия номер ) съобщение съдържащо следното:

- Номер на ваучер

- Заявени в разговора дата и час на ползване

МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗДАТА

За използването на ваучера е необходимо да бъде посетена конна база "EzdaSofia - Драгалевци" или конна база "Хан Аспарух"

ВАЖНО :

- Изисква се клиента да се яви няколко минути (5-10 ) преди започването на часа. Времето за урока или разходката тече от времето указано в текстовто съобщение изпратено от клиента. Удължаването на времето има само ако забавянето е по вина на персонала на EzdaSofia.

- Минимално време за отмяна на заявен час 24 час.  Клиента има  право един път да отменя заявения час по собствено усмотрение. При неблагоприятна климатична обстановка ситуацията се обсъжда с базата и ваучерът може да бъде използван на друга дата ( важи само за конна база Драгалевци, на конна база Хан Аспарух има закрити съоръжения. )

- При заявени дата и час за ползване и неявяване на клиента ваучерът се счита за използван.

- Картата, урокът или разходката се използва от едно лице и е неделим.  Изключение се прави при ваучер тип карта за семейства с повече от едно дете. 

-  При неявяване или неспазване на указания срок часът се счита за използван.

- При неизразходване на часове или при отказ на клиента да използва предоставените му часове, суми заплатени за карта не се възстановяват.

- Подаръчният ваучер не подлежи на връщане или замяна за неговия паричен еквивалент.  

- EzdaSofia не носи отговорност за изгубени или откраднати ваучери за подарък.  В случай на кражба или загуба, подаръчният ваучер не може да се преиздава.