Коне - хранене

Храните, използвани при отглеждането и изхранването на конете, се делят на четири групи:

І група – груби или обемисти храни с типични представители сеното и сламата.

ІІ група- концентрирани фуражи: овес, ечемик, ръж, царевица и др. За тях е характерно, че в малък обем съдържат голямо количество хранителни вещества.

IІІ група – сочни храни: моркови, цвекло, картофи, силаж и др.

IV група – близка до сочните – в добавка на силажи и други течни храни. Необходимо е стопанинът да знае, че освен горепосочените групи храни голямо значение има даването на конете и на минерални вещества и витамини. Те трябва да се слагат допълнително и често тяхната липса води до сериозни заболявания и нарушаване на растежа на организма.

Груби или обемисти храни

- Сеното е основна съставка при съставянето на дажбите при всички категории коне. В зависимост от местността, откъдето е добито, сеното се различава по ботанически състав. За конете най-подходящо е сено с по-голям процент съдържание на детелина, люцерна, еспарзета и др. Доброто качество на сеното зависии от наличието в него на тревисти и бобови растения, а така също и от отсъствието на отровни растения. От тревистите растения с най-добри качества са ливадните треви, метличината, а от бобовите – детелината, посевната и дивата люцерна, еспарзетата, комунигата и др.

Присъствието на хвощови растения не е за препоръчване поради факта, че действат вредно на храносмилателната система. В сеното не трябва да има отровни растения като синап, татул, старо биле, млечка, къклица. Те са особено опасни в зелено състояние и предизвикват тежки отравяния, които често завършват със смърт. Хранителните качества на сеното зависят и от времето на неговото прибиране. Сеното е най – добро, когато косенето е извършено в началото на цъфтежа на тревите. При извършване на по – късна коситба качествата на люцерновото и детелиновото сено се понижават поради липсата на най-ценните части – листенцата, които много лесно опадат и остават само стъблата. Недоброто изсушаване на сеното влияе отрицателно върху неговото качество.

- Сламата е вторият по значение обемист фураж, който се използва при храненето на конете. В зависимост от фуражната култура сламата бива овесена, ечемичена, пшеничена, ръжена и др. Най-хранителна е овесената слама, като често тя се добавя като съставка на дажбите за подсилване на организма. Изхранването на конете със слама трябва да става обаче много внимателно, като голямо внимание се обръща на нейното качество.

При даването на слама, поразена от вредни гъбни болести и плесени, се предизвикват тежки заболявания, често водещи до смърт на конете, а при кобилите – до масови аборти.

Концентрирани фуражи

- Овесът се счита за най-подходяща храна на конете. В него се съдържат в голямо количество въглехидрати, мазнини и белтъчини. За най-добър се смята овесът, който е обвит от бяла или светложълта тънка люспа, с едри зърна и добре изсушен.

- Ечемикът по своята хранителност превъзхожда овеса, но по разпространение и по начин на даване той трябва да бъде поставен на второ място, защото непременно трябва да е надробен.

- Царевицата също се използва за храна при конете, но не е желателно тя да се дава на подрастващи кончета и бременни кобили. При работните породи коне обаче тя напълно може да замени необходимостта от овес. Конете, приучени да се хранят с царевица, могат да я приемат до 5-6 кг на глава в денонощие, без това да се отрази неблагоприятно на тяхното здраве. При прехранване на конете с царевица те бързо наддават на тегло, кожата им става лъскава и гладка, но при работа рязко отслабват и бързо се уморяват. Това е причината храненето само с царевица да не се препоръчва.

При съставяне на хранителни дажби за коне участие вземат и други концентрирани фуражи – трици, шротове, ленено семе, зърна от бобови растения, ръж и др. От триците най-ценни са пшеничните, които са изключително подходяща храна за конете поради съдържанието на минерални вещества (особено фосфор) и белтъци.

Прибавянето на пшенични трици към храната е необходимо особено за коне, които не се движат много. Триците спомагат и за правилното смилане и усвояване на храната от животните, като не предизвикват хранителни отоци, появяващи се при изхранване с цели зърна в областта на крайниците. Шротовете също могат да се използват при храненето, но те са бедни на витамини и минерални вещества. Конете, заети в селскостопанска работа, могат да получават до 3 кг шрот на ден, но препоръчително е да е в комбинация с фуражи, богати на витамини.

- Ръжта обикновено се дава заедно с овес или ечемик. Ръж в чисто състояние трябва да се дава много внимателно, защото в стомаха тя набъбва и често предизвиква поява на колики. Същото се отнася и за зърната на бобови култури, много подходящи за жребци и работни коне.

Даването на готови комбинирани фуражи трябва да става много внимателно, като се съблюдават отделните съставки на фуража. Изхранването с такъв фураж се извършва само в конезаводите и държавните ферми, докато частните стопани си съставят сами дажбите.

Зелени фуражи

Тревистите растения имат изключително значение при отглеждането и храненето на конете. Освен че съдържат всичко необходимо, зелените растения са лесно усвоима и вкусна храна за конете. Поемането на зелена трева при пасищни условия благоприятства подобряването на здравето на конете и възстановява обмяната на веществата. Конете не бива да се пускат на паша веднага след дъжд или роса поради опасност от поява на колики.

Сочни храни

Към сочните храни спадат кореноплодните, силажираните фуражи и др. Използването на този вид фуражи дава възможност целогодишно конете да получават пълноценни дажби, богати на витамини, особено необходими през зимните месеци. Те оказват благоприятно въздействие при бременните кобили, спомагат за по – бързото възстановяване на конете след извършване на тежка и изморителна работа и са изключително ценна и необходима храна за подрастващите животни.

Включването в дажбата на кореноплодни растения трябва винаги да се съпътства от фуражи, богати на белтъци и минерални вещества.

Подготовка на фуражите при хранене на конете

С цел подобряване на вкусовите качества, хранителната стойност и лесната усвоимост е необходимо да се извърши предварителна подготовка на фуражите, използвани за хранене на конете.

За подготвяне на зърна и шротове се използват ярмомелки, зърномелки и други машини. Възрастните коне приемат овеса в цял вид, но той трябва да бъде надробен при хранене на коне с лоши зъби и малки кончета. Ечемикът най-добре се приема надробен и в смес с нарязана слама. Царевицата задължително трябва да се смели или надроби поради твърдостта на зърната, а стъблата да се нарежат или да се приемат във вид на силаж. Големината на шротовете трябва да бъде не по-голяма от орех или да се размекват предварително във вода.

Слама се приема от конете без никаква предварителна обработка. В случаите, когато сламата представлява основна част от дажбата, тя трябва да се нареже, за да не предизвика колики или наранявания на устната кухина.

Кореноплодните и картофите е нужно да се мият преди даване и да се надробят на малки парчета. Наличието на земя или пясък затруднява усвояването на фуражите и предизвиква така наречената „пясъчна колика“ при конете. Приемат се в сварено състояние.

Автор:  Ивайло Ченчев – „Отглеждане и болести на конете“