#gruemenu.grue

На 25.11.2020 с заповед на Министъра на здравеопазването бяха въведени нови противоепидемични мерки.

Много наши клиенти изпадат в неведение, дали конните ни бази работят и предлагаме ли услуги, затова ще постарая да отговоря и тук.

Не са забранени никакви индивидуални занимания със спортен или развлекателно-спортен характер за лица над 18 години. 
Нашите услуги имат индивидуален характер, дори и конните преходи се провеждата само с двойката или семейството което се е записало за езда и не се създават групи.

Лица над 18 години могат да провеждат както туристическа езда, така и езда с обучение.

 Актуални промени на мерките срещу COVID- 19 касаещи конната езда

За лица под 18 години не могат да се провеждат спортни мероприятия, хипотерапевтична езда ( езда с цел подобряване здравословното състояния не попада под забраната ).

Така че отговорът е : Конните бази работят и се предлага конна езда. Има рестрикции за определена възрастова група ( под 18 години ) за част от заниманията с коне.

Работното ни време : всеки ден от 10:00 до 19:00 за луб по конна езда EZDASOFIA в конна база Хан Аспарух и от 10:00 до 17:00 в зимния период за конна база Драгалевци.

За допълните въпроси : 089 989 11 84