#gruemenu.grue

Често ни се обаждат клиенти и ни пита организраме ли курсове по конна езда. Много е важно да уточним, какво означава курс по конна езда. В някои държави има изградена методика, за издаване на усдостоверения за придобито ниво. Подобно на езиковото обучение А1, C2 и т.н В България няма такава практика и ако дадена конна база издава подобни сертификати, те са за вътрешна  употреба и на останалите места, не предоставят никаква информация, за получените от вас знания и придобитите умения. 

Така че на въпроса: "Имаме ли курсове  за езда?"

 Отговора е : Ние извършваме обучение, както по конна езда така и в умения за грижа към коня. Но това са знания за лична употреба и не издаваме удостоверения или сертификати даващи ви право, да практикувате професията инструктор по езда.

В България има две места чиито дипломи и удостоверения за курсове се признават

Национална Спортна Академия гр. София с ръководител на катедра доц. Юри Вълев 

Тракийски Университет в Стара Загора с ръководител проф. д-р Георги Бързев

На тези места може да получите документ за инструктор или треньор по езда за различни дициплини: Конен спорт, Инструктор туристическа езда , Инструктори и съдии по конен спорт, Идентификация на коне, дори и Подковачи.

В НСА има и магистратура конен спорт.

logonsa konna ezda    

Сайт Национална Спортна Академия

 trakiiski universitet kona ezda 

Сайт Тракийски университет