#gruemenu.grue

В " добрите стари времена " оплождането на конете е било на принципа най-силния кон е водач на табуна. От него зависи кога и къде. С течение на времето и одомашаването на коня, в този сценарии започнал да се намесва човека.
Така постепено този процес, за добро или лошо, постепенно много се видоизменил.

Първоначално се променил в насоката "как става избора". Стопаните решавали, кои да бъдат бъдещите майка и баща, но се запазил процеса на оплождане, на български известен като скачка.

После се появил метода на изкуственото оплождане на конете, със семена течност се извършвало изкуствено осеменяване на майката. 

 

Vaucher ezda podarak

Най- новият метод, вече няма нищо общо с естесвеното оплождане  при конете. Оплодената изкуствено яйцеклетка се поставя в сурогатна майка, целта според прилагащите го, е да се съхранят от нараняване както жребеца така и елитната майка. За майка носител, обикновено се използва тежковозен кон, поради възможноста за лесно раждане и по-добро развитие на кончето.