Спортно училище с конен спорт

Спортното училище в град Велико Търново през учебната 2019/2020 организира прием на ученици в V, VI, VII, VIII и IX  клас по конен спорт. Преманаето на ученици в IX клас се извършва след проверка на способностите по съответния спорт, за който кандидатстват по професии и специалности от направление " Спорт".

Учениците завършили VIII клас в спортното училище - град Велико Търново продължават обучението си в IX клас без изпит.

Кандидатите трябва да подадат съответните документи до 20 Юни.

Записването се извършва от 1 до 10 Юли.

За незаетите кандидатите подават документи в периода 10 -19 Август.

Приемният изпит се полага в два последователни дни, в периода 22 -26 Август.

Училището осигурява:

- целодневен режим на обучение

- общежитие

- обяд и вечеря

- двуразови тренировки

- един спортен екип

- един спортен лагер

Учебната година започва от 01 Септември 2019

за контакт: 062 / 6703387

За специалността конен спорт може да потърсите и на : 0893 3110798 ( Клуб по конен спорт "Калоян- 92" )

Спортно училище с конен спорт