#gruemenu.grue

Одомашняването на коня е станало на 3 различни места. В Югоизточна Европа одомашняването е извършено около 3000 г. пр.н.е. в района на горното течение на р. Днестър. Одомашненият кон е бил много дребен и се отглеждал предимно за месо. Заради него масово е преследван и изтребван и дивият тарпан.

За впряг конят в Европа е използван най-рано около 2000 г. пр.н.е., а за езда – 1000 г. по-късно.
В Сибир одомашняването също е станало около 3000 г. пр.н.е., а за езда конете са използвани едва около 700 г. пр.н.е., когато е била измислена и конската юзда.

Третият доместикационен център е в Средна Азия, където конят се появява сравнително по-късно със заселването там на дошлото от Кавказ митично племе на митаните, които използвали конете в бойни колесници. Те отглеждали лек тип ориенталски коне, които около 1750 г. пр.н.е. са пренесени в Египет, а оттам на запад край южните брегове на Средиземно море.