#gruemenu.grue

Нагайката е една от най-често срещаните спомагателни помощи. Често щя видите както в ръцете на опитен ездач, така и в тези на начинаещ.
За неопитните в ездовото изкуство нагайката е пръчка скоято се наказва коня, това обаче съвсем не е най- правилното и приложение.
Трябва да се прави разлика между нагайка за обездка на кон и такава, с която се язди в конкур-ипик. Нагайката за обездка е дълга около 1,10 м. Дължината се определя от нуждата върхът на пръчката да достига страната на коня зад опаса, без да става нужда ръката на ездача да се измества от нормалното положение в което стои при държане на повода.


Тя не трябва да е много мека но достатъчно еластична за да може чрез слаби движения на китката върхът и да дава леки удари.

Начин на употреба е от лек допир или леко почукване с върха на пръчката до силен удар. Употребява се според нуждата отляво или отдясно с цел да се ангажира съответния заден крак. С удар се употребява само в случаи когато коня се съпротивлява.
Нагайката е спомагателна помощ на шенкела затова всички правила, дадени за употребата на шенкела, остават в сила и за нея.

nagaika