#gruemenu.grue

 diplom 156x240

NEW

Младите ездачи, яздили при нас вече получават диплом, доказващ тяхната смелост.


Забележка: Диплома няма стойност на документ, доказващ някакво ниво на обучение. Издава се единствено с цел забавление на притежателя. Диплома се издава безплатно, за езда минимум 60 мин. заплатена на територията на конната база. Всички останали клиенти могат да получат диплом срещу такса от 1.00 лв.