Езда

There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.

Уинстън Чърчил

Отстрани ездата изглежда лесна и елементарна. Човек просто си седи върху коня и от време на време подава прости команди: спри, тръгни и други подобни. За незапознатият, изглежда така, сякаш коня върши всичко сам. Това възприятие на конната езда е напълно погрешно. Конната езда е нещо много повече от седене на гърба на коня, тя е занимание което ви носи много ползи във физическо, умствено и емоционално отношение.