#gruemenu.grue

Използвайте бали сено или два паравана, от които да направите V-образна бариера с тесен процеп в средата така, че конят ви да не може да провре главата си, но да може да вижда през него.
Заведете коня точно до процепа на бариерата и застанете до него.
Покажете на коня си лакомство (например ябълка или морков) и пуснете храната през процепа, но на такова разстояние, че конят да го вижда.
Отстранете се и наблюдавайте.

Какво видяхте:

А. Вашият кон бързо-бързо заобикаля бариерата, стига до лакомството и го излапва сладко.
Б. Конят ви прави няколко опита да си пъхне главата през процепа, после заобикаля и се сдобива с лакомството.
В. Конят упорито се мъчи да си напъха главата през процепа и накрая се отказва да стигне до лакомството.

Изводи:
А. Вашият кон е твърде съобразителен. Той или има опит с подобни препятствия, или просто бързо се сеща как да преодолява пречките по пътя си. Което и от двете да му помага за решаване на задачата, това е един находчив кон.
Б. Все пак задачата е решена! Направете теста още веднъж и ще разберете дали вашият кон е способен да се учи от опита си. Ако е така, това не е малко. С повече работа, ще имате един съобразителен кон.
В. Конят ви не можа да си хапне, но дали е виновен само той. Може би трябва да поработите с него. А може още да е много млад и да няма никакъв опит с пречките в материалния свят.