#gruemenu.grue

1. Изберете от любимите лакомства на вашия кон такова, което няма силна миризма. Покажете на коня, че оставяте лакомството на земята малко по-далече от него.
2. Покрийте лакомството с кофа или плътна кошница.
3. Наблюдавайте как ще постъпи конят.

Какво видяхте:


А. Конят преобръща кофата и си хапва доволно лакомството.
Б. Конят проявява интерес, но после се отказва.
В. Конят напълно игнорира кофата.

Изводи:
А. Вашият кон е значително умен, защото той е убеден, че дори даден обект да не е пред очите му, той съществува. Явно има въображение. Може и да е запомнил вашите действия или е от достатъчно любопитните и упорити индивиди. Което и да е вярно, имате един интелигентен кон.
Б. Вашият кон е достатъчно умен и разбира, че обектът е там. Възможно е да долавя мириса му. Конят ви обаче не е достатъчно любопитен. Опитайте да повторите теста, ако животното се сдобие с лакомството, радвайте се – то се учи бързо.
В. Конят ви не разбира, че обектите съществуват отвъд пределите на възприятията му. Това е естествена реакция за повечето животни, така че не се притеснявайте. И хората реагират така докъм деветия месец от живота си.