#gruemenu.grue

Хората решават какви ли не тестове, защо да няма такива и за конете. Не е задължително да ги приемате за 100-процентово верни, но пък може би ще започнете да наблюдавате по-внимателно любимеца си. И току-виж го опознаете по-добре.


1. Сложете някакво любимо за коня ви лакомство на земята на 5 метра от него.
2. Повикайте коня да дойде и да изяде лакомството.
3. Когато конят започне да яде, погледнете кой от предните му крака е изнесен напред.
4. Направете същото още 2 пъти и наблюдавайте.

Какво видяхте:


А. Конят основно поставя напред левия крак.
Б. Конят основно поставя напред десния крак.
В. Няма определен крак, стъпва ту с единия, ту с другия.

Изводи:
А. Вашият кон е левичар. Хората, който са левичари, често се отличават с творчески способности и имат отличен слух. Наблюдавайте коня си по-внимателно, той може да има неподозирани таланти.

Б. Конят ви е десняк. Хората с тази особеност са логични и имат способности да работят с различни словесни и математически езици. Има някои данни, че конете десняци по-лесно запомнят вербални команди. Може би вашият кон разбира повече от говорените около него неща, а вие не подозирате това.

В. Конят ви може да е и талантлив, и логичен, но при животните това може и да не е на хубаво. По-добре е да доминира едното.