Конен туризъм

Конната езда е една от най-необичайните форми на туризъм.
В миналото, той е бил не особено популярен в България. Това се дължи на факта, че конните бази са предлагали предимно спортна езда, а личните стопанства са използвали конете само за транспорт. Друга причина за слабото развитие на конния туризъм, е нужда от допълнителни умения в желаещият да го практикува.
Ездата по планински маршрути, изисква наличие на добри ездови качества. Т.е, преди да тръгне ездача на конен туризъм в планината, той предварително трябва да премине курс на обучение. Това превръща конния туризъм, в една доста скъпа форма, спрямо останалите: пеша, колоездене и т.н. Спокойно можем да кажем обаче, че напоследък конният туризъм се превръща в престижна и елитарна форма на туристическа услуга.


При конният туризъм, не съществуват възрастови ограничения. Разбира се, при подбора на групата, трябва да се взима под внимание възрастта на участниците, тъй като често в зависимост от нея, хората имат различна издръжливост и потенциал.
Конния преход е подходящ за хора с приключенски дух, хора желаещи да усетят едновременно контакта с животното, и въздействието на природата. Хора романтици, желаещи да откриват нови неща, хора които не се боят от предизвикателства и трудности.