#gruemenu.grue

Най-бързият кон на света се нарича Winning Brew.

Рекордът е поставен на 14 май 2008 г. по време Penn National Race Course в Съединените Американски Щати.

Изразен в  километри  рекордът на Winning Brew е  70,76 км / ч. в мили числото е 43.97 mph. Разстоянието от четвърт миля е изминато  за 20.57 сек

И тук идва голямата изненада Рекордът го поставя Тя а не Той. Мнозина си мислят, че рекордьорите са предимно жребци.

Winning Brew е чистокръвна английска кобила и по време на поставянето на рекорда е на 2 години

Winning Brew horse

 

Winning Brew info