#gruemenu.grue

Най- скъп Български кон е жребецът Момент.

Момент е чистокръвен арабски жребец, който е роден в бившия СССР. България го купува за 20 000 рубли. В България Момент е собственост на завод "Кабиюк".
От "Кабиюк" го продават в Холандия за сумата 500 000 долара, в онези времена сумата е много по-значима от сега. След кратко време на престой в Холандия, конят е препроден в USA  за 1 500 000 долара.

konna ezda lubopitni fakti